Przypadki

 • Odleżyny – wielki problem pielęgnacyjny

  Pacjenci kierowani do Zakładów opiekuńczo-Leczniczych przewlekle chorzy, często obciążeni są odleżynami, nie rzadko są to odleżyny V stopnia. Ich pielęgnacja to ogromne wyzwanie wymagające holistycznego podejścia, kontynuacji leczenia chorób zasadniczych, uzupełnienia niedoborów białkowych, wyrównania elektrolitów i mikroelementów, zastosowania specjalistycznych opatrunków.

 • To tylko odcisk?! Opowieść z happy endem

  Bardzo często w kontaktach z pacjentami, a także w życiu codziennym, wśród znajomych i ich rodzin spotykam się w dalszym ciągu z dużą niewiedzą na temat stopy cukrzycowej. Dzieje się tak mimo prowadzonej na szeroką skalę edukacji, nagłaśniania problemu w mediach, rozpowszechniania poradników i ulotek. Jednak wielu chorych na cukrzycę nie przyjmuje tych informacji do siebie. Wyparcie problemu na zasadzie „to mnie nie dotyczy", „to mnie nie spotka" lub „ja przecież mam mały cukier". To codzienność w pracy pielęgniarek, edukatorów, a także lekarzy. Takie podejście może być brzemienne w skutkach. Tak też było w przypadku członka mojej rodziny – 58-letniego Adama.
 • Owrzodzenie pourazowe - można i tak - przypadek pacjenta

  Siedemdziesięcioletnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Chirurgii z powodu niegojącego się od wielu miesięcy rozległego owrzodzenia podudzia. Rana powstała w następstwie nieprawidłowo założonego opatrunku gipsowego w trakcie czterotygodniowego unieruchomienia ortopedycznego po przebytym złamaniu kości stępu.
 • Rana owrzodzeniowa - ropień na pięcie - przebieg leczenia w opiece domowej

  Ropień na pięcie w przebiegu choroby przewlekłej RZS - rana owrzodzeniowa przebieg leczenia w opiece domowej.

 • Odleżyny leczone w domu pacjenta - wyzwanie dla lekarza POZ i pielęgniarki

  Każda odleżyna pojawiająca się u pacjenta jest bardzo poważnym problemem. Jednak w przypadku pacjentów, u których odleżyny z różnych przyczyn muszą być wyleczone w domu, problem ten staje się bardzo poważnym wyzwaniem.

 • Warto pamiętać o Granuflexie - przypadek pacjenta

  Leczenie ran to wieloetapowy proces, wymagający obecności i współdziałania wielu rodzajów komórek i molekuł, z proteinazami i czynnikami wzrostu łącznie. Wydaje się, że w niektórych ranach niedobory tychże mediatorów procesu naprawczego, spowodowane mogą być nieodpowiednią strategią postępowania leczniczego. Stworzenie optymalnego środowiska w ranie, pozwalającego na wystąpienie prawidłowych interakcji odpowiednio skoordynowanych w czasie, wystarczy wówczas, aby rana niegojąca się przez wiele miesięcy uległa zamknięciu.