AQUACEL® Ag + Extra

AQUACEL Ag+ Extra – NOWOŚĆ

Opatrunek hydrowłóknisty, na rany z biofilmem lub podejrzeniem biofilmu, płytkie i głębokie, z wysiękiem obfitym i umiarkowanym

Aquacel Ag + Extra to miękki, sterylny kompres opatrunkowy o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych. Zbudowany jest z nietkanych włókien karboksy-metylocelulozy (Technologia Hydrofiber®) zawierających srebro jonowe, wzmocnione kwasem etylenodiaminotetraoctowym (EDTA) oraz chlorkiem benzetoniowym (BeCl).

Niszczy biofilm i zapobiega jego odnawianiu, żeluje przy zetknięciu z wysiękiem z rany tworząc wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu.

Charakterystyka:

 • Jedyny opatrunek skutecznie niszczący biofilm i zapobiegający jego odnawianiu dzięki połączeniu Technologii Hydrofiber z unikalną Technologią Ag+
 • Zwalcza bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli.
 • Żeluje w kontakcie z wysiękiem, zatrzymując w strukturze opatrunku szkodliwe komponenty
 • Idealnie dopasowuje się do kształtu rany, minimalizuje puste przestrzenie, w których mogą namnażać się bakterie
 • Wymaga opatrunku wtórnego (np. AQUACEL® Foam, Granuflex®, Granuflex® ExtraThin, Versiva® XC™).

Zastosowanie:

AQUACEL® Ag+Extra można stosować na:

 • rany zainfekowane lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji; z małym, umiarkowanym i dużym wysiękiem
 •  owrzodzenia w przebiegu stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni: żylne, tętnicze i o mieszanej etiologii oraz odleżyny (pośredniej i pełnej grubości);
 • rany chirurgiczne;
 • rany pourazowe;
 • rany narażone na krwawienie, np. na skutek mechanicznego lub chirurgicznego oczyszczenia;
 • rany onkologiczne z wysiękiem, np. ziarniaki - guzy skórne, rak grzybiasty, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyniowy
 • rany, w których bakterie są prawdopodobną przyczyną wolniejszego procesu leczenia, bądź te, w których nie obserwuje się postępu leczenia

Zakładanie opatrunku:

 • W ranach z wysiękiem nie zwilża się opatrunku.
 • Przy ranach płytkich pozostaw margines 1 cm opatrunku wokół rany.
 • Wypełnij do 80% głębokości rany, ponieważ opatrunek zwiększy swoją objętość po wchłonięciu wysięku.
 • Załóż opatrunek wtórny, dobrany do stanu rany i opatrywanej okolicy.
 • Opatrunek może przybrać kolor wysięku.
 • Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni, chyba że przesiąknie do opatrunku wtórnego. Zalecany czas pozostawienia na ranie – 3 dni.

Usuwanie/zmiana opatrunku:

 • Jeśli opatrunek wysechł, aby go usunąć, należy zwilżyć go sterylną wodą lub roztwo­rem 0,9% NaCl na 30 minut przed usunięciem i odczekać, aż opatrunek przybierze formę miękkiego, koherentnego żelu.