Opatrunki na rany chirurgiczne

Rana po skaleczeniach, drobnych otarciach

  • Granuflex Extra Thin

  • lub Aquacel Foam

Rany zagrożone infekcją lub zakażone, po zabiegach chirurgicznych, szczególnie po rekonstrukcji stawu biodrowego i kolanowego

  • Aquacel Ag Surgical

Rany czyste po wszelkiego rodzaju zabiegach chirurgicznych

  • Aquacel Surgical