Opatrunki na oparzenia

Oparzenia I stopnia:

  • Granuflex Extra Thin

Oparzenia I stopnia, II a i IIb mozaikowe

  • Aquacel Ag Burn - dostępny w formie kompresów i rękawiczek

  • lub Aquacel Ag Extra