Co to jest rana przewlekła?

Rana przewlekła to ubytek skóry spowodowany procesem chorobowym lub urazem, niepoddający się leczeniu; trudno ustalić jednoznacznie kryterium czasu trwania leczenia, po przekroczeniu którego możemy mówić o RP. Większość autorów proponuje, aby było to ponad 6–8 tygodni.1

Rany przewlekłe o charakterze owrzodzenia powstają na skutek miejscowych zaburzeń w odżywianiu skóry, które są konsekwencją występowania zmian w obrębie naczyń krwionośnych, zmian neuropatycznych, cukrzycy, narażenia na długotrwały ucisk.

Do najczęściej występujących owrzodzeń przewlekłych należą: owrzodzenia goleni, odleżyny, stopa cukrzycowa, przewlekłe rany pourazowe.

Oceny rany dokonuje się na podstawie specjalistycznego wywiadu oraz badań przedmiotowych.

Wywiad specjalistyczny powinien obejmować: czas trwania rany, metody leczenia, przyczyny powstania rany.

Badanie przedmiotowe powinno określić: umiejscowienie rany, ich liczbę (w przypadku ran mnogich), wymiary, wygląd brzegów, głębokość rany, fazę procesu gojenia, charakter wydzieliny, infekcję.2

[1] Skórkowska-Telichowska K., Bugajska-Prusak A., Pluciński P. i wsp.: Fizjologia i patologia przewlekle niegojących się owrzodzeń oraz sposoby ich miejscowego leczenia w świetle współczesnej wiedzy medycznej. Derm. Prakt., 2009; 5: 15–29
[2] Red. Arkadiusz Jawień I Maria Teresa Szewczyk: Owrzodzenia żylne goleni, Warszawa 2005, s.77-78